czwartek, 30 września 2010

Już wkrótce...

... zdjęcia z wrześniowej wycieczki dzieciaczków do Grabowa :)

Ubezpieczenie

Przypominam o wpłacie 38,80 na PZU do końca września.
Wpłaty dokonujemy w sekretariacie szkoły

Sprawozdanie z zebrania Rady Rodziców z dn.28.09.2010

Wybór Zarządu

Kandydaci:

  1. p.Małgorzata Matusiewicz  16 głosów
  2. p.Adam Gozdal  12 głosów
  3. p.Małgorzata Jastrzębska 10 głosów
  4. p.Katarzyna Wnuk 12 głosów
  5. p.Edyta Leder 7 głosów
  6. p.Klaudia Przystupa 7 głosów
  7. p.Małgorzata Kielak 9 głosów


Rada Rodziców w roku szkolnym 2010/2011


Przewodnicząca - p.Małgorzata Matusiewicz

Zastępca- p.Adam Gozdal

Skarbnik- p.Małgorzata Jastrzębska

Sekretarz- p.Katarzyna Wnuk

Komisja rewizyjna: p.Edyta Leder, p.Klaudia Przystupa, p.Małgorzata Kielak
Z informacji które podano w roku szkolnym 2009/2010 z wpłat na Radę Rodziców uzyskano kwotę ponad 22tys.zł. Pieniążki zostały przeznaczone na m.in stroje sportowe - reprezentacji szkoły, dofinansowanie dojazdów na zawody sportowe, kamery monitoringu, nagrody, dofinansowano także wycieczki dla dzieci z uboższych rodzin.
UWAGA RODZICE !!

Na kolejnym zebraniu klasowym wypełniane będą deklaracje wpłat na RR jak w roku ubiegłym. Rada Rodziców oraz Dyrekcja Szkoły bardzo prosi aby zadeklarowane przez Państwa kwoty były realnymi kwotami jakie są Państwo w stanie przeznaczyć na RR nawet jeśli ma być to 10-20 zł. Jest to znaczące dla ustalenia budżetu na obecnie trwający rok szkolny. Zadeklarowane wyższe kwoty a w rzeczywistości mniejsze wpłaty powodują cięcia w budżecie, dlatego serdecznie prosimy o podanie takiej kwoty którą jesteście Państwo w stanie wnieść.

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 7 w Wołominie
05-200 Wołomin ul. Poprzeczna 6
 83 1020 1042 0000 8702 0009 1769
Na spotkaniu omawiana była także wizja i misja szkoły wraz z modelem ucznia
Treści dostępne na stronie internetowej szkoły pod adresem :


Basen dla III klas dopiero od roku szkolnego 2011/2012

piątek, 24 września 2010

Zajęcia pozalekcyjne

Koło informatyczne 
wtorki (12.45 - 13.30)  - s. 73
środy (8.55 - 9.40) - s. 73
środy (12.45 - 13.30)  - s. 73
kl.  IIIa i IIIb
kl.  IIIe
kl.  IIIc i IIId
p. Małgorzata Pap
p. Beata Szczapa
p. Joanna Mańkowska 
Koło muzyczne  środy (12.45 - 13.30) - s. 6
czwartki (11.45 - 12.30) - s. 6
kl. II p. Małgorzata Koźlik
Koło piosenki angielskiej  środy (12.45 - 13.30) - s. 55  klasy integracyjne p. Paulina Kogut
Koło matematyczne  wtorki (12.45 - 13.30) - s. 6 kl. III p. Małgorzata Nojszewska
Koło ortograficzne  środy (13.40 - 14.25) - s. 55  kl. III p. Agnieszka Kalinowska
Koło teatralne  poniedziałki (15.30 - 17.00) - s. 37   kl. II i kl. III p. Agnieszka Cegiełko
Koło plastyczne  poniedziałki (15.30 - 17.00) - s. 66   kl. II i kl. III p. Jolanta Hoppe
Koło origami  piątki (12.30 - 13.30) - s. 43  kl. I - III p. Magdalena Maszota
Koło młodych talentów  wtorki (10.45 - 11.30) - s. 74 kl. II e p. Małgorzata Nojszewska

Chętni na zajęcia muszą się zapisać !

List otwarty do rodziców uczniów

LIST OTWARTY
DO RODZICÓW UCZNIÓW

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7

W WOŁOMINIE

 

DRODZY RODZICE

 

 
W ostatnich czasach obserwujemy, że dzieci coraz rzadziej czytają książki. Wielu doświadczenia z książką kojarzą się
z przymusem, przykrością i nudą. Dlatego często porzucają lekturę na rzecz telewizji lub gier komputerowych. Zaprzestają czytania, często na resztę życia, w ten sposób tracąc szansę na ciągłą edukację, stały rozwój intelektualny i emocjonalny.
Wychodząc naprzeciw temu problemowi, od września 2010 realizujemy w naszej szkole projekt „Sztuka czytania – potęga tworzenia”, wspierany przez program Comenius. Nasz projekt ma na celu zachęcenie uczniów klas I – VI do coraz częstszego sięgania po książkę. Chcemy, aby czytanie stało się dla naszych dzieci przyjemnością i atrakcyjną formą spędzania wolnego czasu. Pragniemy również zachęcić uczniów aby podejmowali własne próby pisarskie i doskonalili swój warsztat.
Efekty naszych działań będą dużo lepsze, jeśli Państwo nas w nich wspomożecie. Zachęcajcie wraz z nami swoje pociechy do czytania, proponujcie im mądre i interesujące książki, czytajcie je wspólnie w domu, rozmawiajcie o przeczytanych pozycjach. Poniżej podajemy adresy stron internetowych, na których znajdziecie Państwo informacje o nowościach wydawniczych oraz recenzje książek dla młodych czytelników, również te, najcenniejsze, pisane przez same dzieci.

http://www.sp7biblioteka.republika.pl/  (strona szkolnej biblioteki)
http://www.biblioteka.wolomin.pl/    (strona Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wołominie)
http://bibliofon.blogspot.com/   (blog naszej osiedlowej filii biblioteki miejskiej)
 
Pamiętajcie również Państwo, że zawsze możecie liczyć na pomoc nauczycieli pracujących w szkolnej bibliotece oraz innych nauczycieli naszej szkoły.
 
Z życzeniami sukcesów w krzewieniu czytelnictwa wśród naszych dzieci
 
Dyrekcja i Rada Pedagogiczna
Szkoły Podstawowej nr 7 w Wołominie

 

Zdjęcia klasowe

Zdjęcia klasowe

Informujemy, iż. firma fotograficzna "Fokus" będzie wykonywała zdjęcia klasowe:
dla klas
0 - III - dn. 5.10.2010 r.
Propozycje zdjęć oraz ceny są wywieszone w szkole.

 

Zebranie Rad Oddziałowych


28.09.2010 r. o godz. 18.00 odbędzie się zebranie Rad Oddziałowych (wybranych na zebraniach klasowych), w czasie którego wybrany zostanie nowy skład Rady Rodziców.  

Witam :)

W roku szkolnym 2010/2011 postanowiłam otworzyć skromnego bloga dla naszej klasy.
Ponieważ dzieci w większości same wracają do domu a widzimy się tylko na zebraniach i to też nie zawsze, myślę że będzie to ciekawa forma przepływu informacji