środa, 9 lutego 2011

9 luty 2011 Baśniowo bajkowy dzień w szkole :)

W dniu dzisiejszym dzieci zorganizowany miały Dzień Bajek i Baśni w szkole. Każdy uczeń miał przebrać się za postać z bajki bądź przynieść rekwizyt z nią związany. Wszyscy (włącznie z wychowawcą) wyglądali                  R E W E L A C Y J N I E. !!!


14 luty Dzień św. Walentego

Walentynki (ang. Valentine's Day) – coroczne święto zakochanych przypadające 14 lutego. Nazwa pochodzi od św. Walentego, którego wspomnienie liturgiczne w Kościele katolickim obchodzone jest również tego dnia.
Zwyczajem w tym dniu jest wysyłanie listów zawierających wyznania miłosne (często pisane wierszem). Na Zachodzie, zwłaszcza w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych czczono św. Walentego jako patrona zakochanych. Dzień 14 lutego stał się więc okazją do obdarowywania się drobnymi upominkami.


Walentynki w Polsce

Do Polski obchody walentynkowe trafiły w latach 90. XX wieku z kultury francuskiej i krajów anglosaskich, a także wraz z kultem świętego Walentego z Bawarii i Tyrolu. Święto to konkuruje o miano tzw. święta zakochanych z rodzimym świętem słowiańskim zwanym potocznie Nocą Kupały lub Sobótką, obchodzonym w nocy z dnia 21 na 22 czerwca

Tradycje i zwyczaje

Stałym niemalże elementem Walentynek jest wzajemnie wręczanie sobie walentynkowych ozdobnych karteczek. Czerwone, najczęściej w kształcie serca, opatrzone walentynkowym wierszykiem a często i miłosnym wyznaniem. Ze świętem łączy się również zwyczaj obdarowywania drugiej osoby walentynkowymi upominkami w postaci kwiatów, słodyczy, pluszowych maskotek.

Zdjęcia z dyskoteki cdn.