Trójka klasowa

Składka klasowa na rok szkolny 2010/2011 wynosi 50zł
Pieniążki zbiera skarbnik klasowy p. Agnieszka Wilczyńska
------------------------------------------------------------------

Na zebraniu w dn.21 września 2010 w tajnym głosowaniu wybrano trójkę klasową:

Przewodnicząca :        p.Katarzyna Kramska-Dorsz
 Viceprzewodniczący:              p.Albin Krawczyk
Skarbnik:                  p.Agnieszka WilczyńskaSerdecznie dziękujemy za głosy oraz zaufanie.