czwartek, 30 września 2010

Sprawozdanie z zebrania Rady Rodziców z dn.28.09.2010

Wybór Zarządu

Kandydaci:

  1. p.Małgorzata Matusiewicz  16 głosów
  2. p.Adam Gozdal  12 głosów
  3. p.Małgorzata Jastrzębska 10 głosów
  4. p.Katarzyna Wnuk 12 głosów
  5. p.Edyta Leder 7 głosów
  6. p.Klaudia Przystupa 7 głosów
  7. p.Małgorzata Kielak 9 głosów


Rada Rodziców w roku szkolnym 2010/2011


Przewodnicząca - p.Małgorzata Matusiewicz

Zastępca- p.Adam Gozdal

Skarbnik- p.Małgorzata Jastrzębska

Sekretarz- p.Katarzyna Wnuk

Komisja rewizyjna: p.Edyta Leder, p.Klaudia Przystupa, p.Małgorzata Kielak
Z informacji które podano w roku szkolnym 2009/2010 z wpłat na Radę Rodziców uzyskano kwotę ponad 22tys.zł. Pieniążki zostały przeznaczone na m.in stroje sportowe - reprezentacji szkoły, dofinansowanie dojazdów na zawody sportowe, kamery monitoringu, nagrody, dofinansowano także wycieczki dla dzieci z uboższych rodzin.
UWAGA RODZICE !!

Na kolejnym zebraniu klasowym wypełniane będą deklaracje wpłat na RR jak w roku ubiegłym. Rada Rodziców oraz Dyrekcja Szkoły bardzo prosi aby zadeklarowane przez Państwa kwoty były realnymi kwotami jakie są Państwo w stanie przeznaczyć na RR nawet jeśli ma być to 10-20 zł. Jest to znaczące dla ustalenia budżetu na obecnie trwający rok szkolny. Zadeklarowane wyższe kwoty a w rzeczywistości mniejsze wpłaty powodują cięcia w budżecie, dlatego serdecznie prosimy o podanie takiej kwoty którą jesteście Państwo w stanie wnieść.

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 7 w Wołominie
05-200 Wołomin ul. Poprzeczna 6
 83 1020 1042 0000 8702 0009 1769
Na spotkaniu omawiana była także wizja i misja szkoły wraz z modelem ucznia
Treści dostępne na stronie internetowej szkoły pod adresem :


Basen dla III klas dopiero od roku szkolnego 2011/2012

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz